Angenții de personal - oferta serviciilor

Angenții de personal - oferta serviciilor

Scopul agențiilor de personal, prezentate pe portalul de căutarea job-ului Workmarket, este în oferirea clienților corporativi unui spectru amplu de soluții fără precedent în domeniul recrutării și selectării personalului, și de asemenea asigurării lor cu personalul vremelnic. Candidaților calificați agenția de personal oferă posibilități ample în dezvoltarea personală și creșterea profesională.

Principală direcție de activitate agențielor de personal este oferirea personalului pe un termen determinat în cadrul serviciului leasing de personal. În dependență de cerințele Dvs. noi vă vom oferi un personal fiabil și flexibil pe un termen determinat sau asistența temporară de personal. Datorită bazei de date ample de candidați și rețelei largi de filiale din Republica Cehă și țările Europei Centrale și de East, o să vă asiguram cu un personal calificat la posturi de muncă cu activitatea permanentă sau la proecte de termen limitat, în mod flexibil și efecient.

Oferta serviciilor agențielor de personal – creatorilor proectului Workmarket include:

  • Leasing de personal – recrutarea, selectarea și punerea la dispoziție personalul;
  • Asistență vremelnică – personalul vremelnic la proectele de temen limitat, pentru diferite domenii ale industriei de producere sau servicii;
  • Recruitment cassic – recrutarea și selectarea de personal la un post de lucru cu activitatea permanentă;
  • Recrutarea de personal în amplu (mass recruitment);
  • Outsourcing – realizarea sarcinilor ciclului închis de producere separată sau în procesul închis de producere.

Agențiile noastre de personal despun de resursele umane și infrastructura, care corespunde cerințelor moderne în sfera oferirii serviciilor de recrutare și selectare de personal.

Specialiștii agențiilor de personal oferă personalul în baza folosirii în complex metodelor și tehnologiilor efective, în care se include baza personală de date, care ne permite să efectuăm recrutarea de personal în amplu. Precum arată practica, recrutarea de personal de companiile cu forțiile proprii necesită de o mai multă intensivitate în mobilizarea timpului și resurselor materiale.

Utilizarea propunerilor de servicii agențiilor de personal asistă în obținerea succesului în maxim, cum de companiile mari sau mijlocii, așa și de corporațiile multinaționale.

Este vorba despre oferirea serviciilor forței de muncă profesionale conform cerințelor domeniul de muncă, tehnic sau de producere, sau cînd se necesită înlocuirea rapidă a unui angajat în activitățile curente ale companiei. Toate agențiile noastre de personal realizează recrutarea și selectarea de personal cu accent la profesionalism și calitaea înaltă de serviciu.

Activitatea agențiilor de personal să desfășoară în baza licenței MPSV, prin care acestea trebuie să fie asigurate impotriva falimentului.

Profitați de serviciile noastre de personal și noi cu plăcere o să devenim pentru Dvs. un partener permanent și de încredere!

Sunteți intresați de serviciile noastre sau de posibilă cooperare cu noi? Îndepliniți, Vă rugăm, acest formular.